ផ្សារទំនិញអនឡាញរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ផ្សារទំនិញអនឡាញរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់លក់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគចាំបាច់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅក្នុង តំបន់ក្រហម

ដើម្បីងាយស្រួលដល់ក្រុមការងារធ្វើការដឹកជញ្ជូនឱ្យដល់ទីដៅ សូមប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាទិញទាំងអស់មេត្តាបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានដូចជា លេខផ្ទះ លេខផ្លូវ ភូមិ សង្កាត់ ខណ្ឌ ឱ្យបានច្បាស់លាស់។

ដើម្បីទទួលបានជំនួយក្នុងការបញ្ជាទិញ សូមទាក់ទងមកលេខ 017 855 011, 012 767 043, 089 355 696, 069 524 499, 015 805 313, 012 917 760, 093 707 277, 017 882 838, 015 900 025, 017 665 595, 077 906 024, 098 717 196

ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាទិញនៅក្រៅតំបន់ក្រហម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសូមរក្សាសិទ្ធិបដិសេធមិនទទួលយកការបញ្ជាទិញ និងលុបចោលការបញ្ជាទិញដោយស្វ័យប្រវត្ត។

សូមបញ្ជាក់ថា ទំនិញដែលមានការបញ្ជាក់ថាជារូបតំណាង ទំនិញជាក់ស្ដែងអាចមិនមែនដូចក្នុងរូបនេះ ដោយទំនិញមានតាមស្ដុកជាក់ស្ដែង។ សូមមេត្តាបញ្ជាទិញបើសិនជាអាចទទួលយកបាន។

បញ្ជីមុខទំនិញ

 • អង្ករផ្កាខ្ញី (២៥គីឡូក្រាម/បាវ)
  តម្លៃធម្មតា
  KHR55,000.00
  តម្លៃបញ្ចុះរួច
  KHR55,000.00
  តម្លៃធម្មតា
  តម្លៃឯកតា
  ក្នុង 
  លក់អស់
 • ទឹកសុទ្ធវីតាល់ (១២ ដប/កេស)
  តម្លៃធម្មតា
  KHR18,000.00
  តម្លៃបញ្ចុះរួច
  KHR18,000.00
  តម្លៃធម្មតា
  តម្លៃឯកតា
  ក្នុង 
  លក់អស់
 • ត្រីខកំប៉ុង Pompui ទម្ងន់ ១៥៥ក្រាម (១០កំប៉ុង/យួរ)
  តម្លៃធម្មតា
  KHR17,000.00
  តម្លៃបញ្ចុះរួច
  KHR17,000.00
  តម្លៃធម្មតា
  តម្លៃឯកតា
  ក្នុង 
  លក់អស់
 • អង្ករនាងខុន (៥០គីឡូក្រាម/បាវ)
  តម្លៃធម្មតា
  KHR110,000.00
  តម្លៃបញ្ចុះរួច
  KHR110,000.00
  តម្លៃធម្មតា
  តម្លៃឯកតា
  ក្នុង 
  លក់អស់
 • ទឹកស៊ីអ៊ីវចេងចេង ចំណុះ ៣៥០ មីលីលីត្រ (៦ដប/១យួរ)
  តម្លៃធម្មតា
  KHR6,000.00
  តម្លៃបញ្ចុះរួច
  KHR6,000.00
  តម្លៃធម្មតា
  តម្លៃឯកតា
  ក្នុង 
  លក់អស់
 • អង្ករនាងខុន (១០គីឡូក្រាម/១បាវ)
  តម្លៃធម្មតា
  KHR23,000.00
  តម្លៃបញ្ចុះរួច
  KHR23,000.00
  តម្លៃធម្មតា
  តម្លៃឯកតា
  ក្នុង 
  លក់អស់
 • ឆៃប៉ូវ (១គីឡូក្រាម/១កញ្ចប់)
  តម្លៃធម្មតា
  KHR4,500.00
  តម្លៃបញ្ចុះរួច
  KHR4,500.00
  តម្លៃធម្មតា
  តម្លៃឯកតា
  ក្នុង 
  លក់អស់
 • ទឹកប្រេងខ្យងចេងចេង (ទម្ងន់ ៦០០ក្រាម/ដប)
  តម្លៃធម្មតា
  KHR3,500.00
  តម្លៃបញ្ចុះរួច
  KHR3,500.00
  តម្លៃធម្មតា
  តម្លៃឯកតា
  ក្នុង 
  លក់អស់
 • ទឹកត្រីកំពតរូបមេបង្កងខៀវ ចំណុះ៧៥០មីលីលីត្រ (៦ដប/យួរ)
  តម្លៃធម្មតា
  KHR7,000.00
  តម្លៃបញ្ចុះរួច
  KHR7,000.00
  តម្លៃធម្មតា
  តម្លៃឯកតា
  ក្នុង 
  លក់អស់
 • អង្ករនាងខុន (២៥គីឡូក្រាម/១បាវ)
  តម្លៃធម្មតា
  KHR55,000.00
  តម្លៃបញ្ចុះរួច
  KHR55,000.00
  តម្លៃធម្មតា
  តម្លៃឯកតា
  ក្នុង 
  លក់អស់
VTENH Banner

បញ្ជាទិញទំនិញដទៃទៀតជាមួយ VTENH

ចុចទីនេះដើម្បីចូលក្នុងទីផ្សារ VTENH

បញ្ជាទិញទំនិញដទៃទៀតជាមួយ Super App

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកកម្មវិធី Super App

បញ្ជាទិញទំនិញដទៃទៀតជាមួយ AEON ONLINE

ចុចទីនេះដើម្បីចូលទៅកាន់ផ្សារ AEON ONLINE

បញ្ជាទិញទំនិញដទៃទៀតជាមួយ Smile Shop

ចុចទីនេះដើម្បីចូលទៅកាន់ Smile Shop

បញ្ជាទិញទំនិញដទៃទៀតជាមួយ ម៉ាក្រូ

ចុចទីនេះដើម្បីចូលទៅកាន់ម៉ាក្រូ

បញ្ជាទិញទំនិញដទៃទៀតជាមួយ WOWNOW

ចុចទីនេះដើម្បីចូលទៅកាន់ WOWNOW

បញ្ជាទិញទំនិញដទៃទៀតជាមួយ PIIK MALL

ចុចទីនេះដើម្បីចូលទៅកាន់ PIIK MALL